top of page

Copyright © MadanSara nan Lwazi-

MadanSara Divètisman bay enfòmasyon li yo sou entènèt la sitou pou moun ki enterese nan efò li yo kenbe Konvansyon sou Dwa Timoun yo, pwoteje ak ankouraje byennèt timoun yo ak enklizyon fanm yo.

 

Si ou vle repwodui,  repibliye oswa tradwi enfòmasyon pou distribisyon pi laj, tanpri itilize opsyon pèmisyon copyright sou fòm kòmantè nou yo ak detay sou itilizasyon pwopoze sa a, ki gen ladan nati ak gwosè odyans sib la. Tanpri imèl msevent@yahoo.com konsènan itilizasyon piblikasyon MadanSara Entertainment.

MadanSara nan Lwazi-rezève tout copyrights nan materyèl la nan paj wèb li yo, ki gen ladan foto ak desen grafik. Nan ka sèten piblikasyon, MadanSara Entertainment te akòde dwa bay twazyèm pati.

Sèvi ak materyèl entènèt MadanSara Divètisman pou nenpòt ki rezon, ki gen ladan remballage sou papye oswa konpilasyon pou CD-ROM oswa nenpòt lòt mwayen elektwonik, entèdi san pèmisyon ekri alavans.

Itilize non ak non nan non  logo MadanSara nan Lwazi-vyole lwa entènasyonal yo ak se ekspreseman entèdi.

bottom of page